Tisk
PDF

Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na základních školách, 2013/2014

Od roku 2013 jsme partnerskou školou v projektu OU Ostrava, díky kterému naše škola získala:

5 ks řídících jednotek Ed LaB

5 ks čidel kyselosti - pH metrů

5 ks ampérmetrů

5 ks voltmetrů

5 ks siloměrů

5 ks barometrů

5 ks luxmetrů

5 ks čidel poloh a pohybu

1 ks učitelské sady

2 ks notebooků

3 ks netbooků

 

Celková hodnota získaných pomůcek je cca 200 000,- Kč .

 

Koordinátor projektu: Mgr.Martina Holubová

Metodik projektu: Mgr. Hana Horáková

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu:

 • Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na základních školách

Registrační číslo:

 • CZ.1.07/1.1.24/01.0138

Příjemce dotace:

 • Ostravská univerzita v Ostravě

Operační program:

 • Vzdělávání a konkurenceschopnost

Oblast podpory:

 • 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Realizace:

 • 02/2012 – 12/2014

Výše finanční dotace:

 • 9 211 470,18 Kč

Stručný obsah projektu:

Projekt je zaměřen na zlepšování podmínek pro výuku přírodovědných předmětů na základních školách a zvyšování motivace žáků ke vzdělávání v těchto oborech. Z mezinárodních výzkumů (PISA 2006,2009) vyplývá znatelné zhoršení výsledků českých žáků v přírodovědné oblasti. U českých žáků došlo v poměrně krátkém období k druhému největšímu zhoršení mezi testovanými zeměmi, což způsobuje prohlubování nerovnováhy mezi jednotlivými vzdělávacími oblastmi. Projekt přispěje ke zvýšení motivace žáků ke studiu přírodovědných předmětů na 15 ZŠ v MSK prostřednictvím vyvinutí metodiky implementace projektové metody vyučování a inovativních ICT pomůcek do vyučování přírodovědných předmětů. Primární pozitivní dopad na žáky je realizován pomocí zavádění inovativních metod výuky přírodovědných předmětů, sekundární dopadem je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků, kteří s žáky pracují na tvorbě školního projektu.

Klíčové aktivity projektu:

 1. Zlepšování podmínek pro výuku přírodovědných oborů - inovativní pomůcky a výukové materiály pro výuku přírodovědných předmětů
 2. Zlepšování podmínek pro výuku přírodovědných oborů - využívání inovativních pomůcek - kurzy pro učitele
 3. Zvyšování motivace žáků ke vzdělávání v přírodovědných oborech - implementace inovativních přístupů k výuce
 4. Zvyšování motivace žáků ke vzdělávání v přírodovědných oborech - školní projekty

Aktivity:

 • proškolení pedagogických pracovníků partnerských škol pro práci s ICT pomůckami (měřicí sady)
 • pořízení ICT pomůcek (měřicí sady)
 • implementace ICT pomůcek do výuka přírodovědných předmětů na partnerských školách
 • vytvoření metodiky implementace ICT pomůcek a metodiky projektového vyučování
 • vytvoření sbírek úloh pro provádění experimentů na školách
 • příprava dlouhodobých školních projektů s využitím ICT pomůcek v přírodovědných předmětech
 • vyhodnocení školních projektů na víkendovém workshopu a vyhlášení nejlepšího projektu

Cíle projektu:

 • zlepšení podmínek pro výuku přírodovědných předmětů na základních školách MSK
 • podnícení zájmu žáků o další vzdělávání v oblasti přírodních věd
 • rozvíjení individuálního potenciálu žáků
 • posílení dynamického rozvoje žáků, tvořivosti, schopnosti vyhledávat a pracovat s informacemi a s novými technologiemi

Naše aktivity v rámci projektu:

 • říjen 2013 - začínáme měřit, pracujeme na dílčím projektu Hodslavice - s Ed LaBem víme více. Měříme 2x denně 2x týdne teplotu, hluk, obsah kyslíku a vlhkost vzduchu.
 • prosinec 2013 Noční měření
 • březen 2014 rozhlasové natáčení zde
 • březen - duben 2014 druhá fáze měření
 • květen 2014 - zpracování dat, žáci pravidelně zpracovávají data především s použitím programu MS Excel
 • červen 2014 - práce na závěrečné zprávě

 

Nabídka

Možnosti

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace

Hodslavice 300

74271 Hodslavice

IČO 70646015