Tisk
PDF

Plenární schůze 24. 9. 2013

Napsal uživatel Administrator - 02 Říjen 2013.

Zápis z plenární schůze SRPŠ při ZŠ a MŠ Františka Palackého Hodslavice

SRPŠ je občanské sdružení s oficiálním názvem „ Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Františka Palackého HODSLAVICE“ vzniklo oficiálně 26. 4. 2012. Cílem sdružení je poskytovat škole účinnou dobrovolnou pomoc při plnění jejího poslání a pomáhat při koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a jiných institucí.

Seznam:

1. Zahájení schůze, úvod, prezence

2. Hospodaření ve školním roce 2012/2013 – stav účtu

3. Plán činnosti na rok 2013/2014- příprava Plesu školy, Den otevřených dveří

4. Usnesení a závěr

 

 

1. Zahájení schůze, úvod, prezence

 

Místo: aula ZŠ a MŠ Fr. Palackého Hodslavice

Den konání: 24. 9. 2013

 

Prezenční listina

Viz příloha

 

Předsedkyně SRPŠ přivítala všechny zúčastněné a popřála jim hodně elánu, sil a neotřelých nápadů v tomto školním roce. Přivítala nové členy SRPŠ - Moniku Kulíškovou,        Žanetu Kudělkovou, Leonu Bartoňovou, Elišku Blablovou, Marcelu Dulavovou.

 

2. Hospodaření SRPŠ

Ve školním roce 2012/2013 jsme vybrali příspěvky v celkové výši 12 005,-Kč

 

Příjem:

1.

1505

2.

1300

3.

600

4.

1200

5.

1500

6.

1200

7.

1300

8.

1200

9.

2200

Výdej:

Odměny žákům

179+270+102+79= 630,-Kč

Výhra – sběr papíru 1. místo

Fotoaparát 2030,-Kč

Výhra – sběr papíru 2. místo

Přenosné DVD Sencor 1430,-Kč

Výhra – sběr papíru 3. místo

Čip + nabití bazén Valašské Meziříčí 700,-Kč

Sokolnictví

5320,-Kč

Celkem

10 110,-Kč

 

Zbývá:

Hotovost – 1895,-Kč

Účet – 7 937,-Kč

Dohromady: 9832,-Kč

3. Plán činností:

Příprava plesu – 8. 2. 2014

Návrhy na program plesu probrat ve třídě a členové výboru předají vedení SRPŠ.

Podpora školních akcí – pomoc při zajištění Dne otevřených dveří (24. 10. 2013.)

Příspěvek pro školní rok 2013-2014 navrhnou ve třídách a členové výboru přednesou na příští schůzce v říjnu 2013.

 

 

4. Usnesení, závěr

Členská schůze bere na vědomí: a) Zprávu o činnosti SRPŠ za školní rok 2012/2013; členská schůze schvaluje: a) Rozpočet SRPŠ na školní rok 2013/2014; b) Mgr. Hanu Horákovou ve funkci předsedy SRPŠ na školní rok 2013/2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Hodslavicích, 24. 9. 2013                                     zapsala: Renata Nováková

Nabídka

Možnosti

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace

Hodslavice 300

74271 Hodslavice

IČO 70646015