Tisk
PDF

Extra třída v Hodslavicích buduje dětské hřiště, 2013

Extra třída je nový program pro školy, se kterým přichází obecně prospěšná společnost EDUin v partnerství s Nadačním fondem Tesco. Je určen školám, které mají značku Rodiče vítáni, podporující kvalitní spolupráci a komunikaci s rodiči a otevřenost školy směrem k místní komunitě. FOTO zde.

 

Extra třídou v Hodslavicích je 9. třída, která se pod vedením patrona (své třídní učitelky) pustila do přípravy a realizace projektu s pozitivním dopadem na život v obci.

Program reaguje na současnou situaci, kdy zajímavé aktivity žáků, jimž se věnují ve škole, často nijak nepřispívají k rozvoji místního života. Proto má program Extra třída za cíl motivovat školy k vytváření takových činností, kdy si žáci budou moci vyzkoušet situace, které pak uplatní v reálném životě.

V programu Extra třída žáci sami vymýšlejí, co chtějí změnit k lepšímu v obci, kam chodí do školy a ve které často i žijí. Naši žáci na základě ankety pracovali na realizaci projektu s cílem vybudovat dětské minihřiště pro maminky s dětmi. V Hodslavicích takové hřiště chybí.  Projekt žáci nazvali „Kdo si hraje, nezlobí“. Žáci v „Projektové kanceláři“ plnili kroky k naplnění projektu a ten byl schválen. Získali celkem 28 680,- Kč na pořízení herních prvků. Ve spolupráci s obecním úřadem se zapojili do úpravy vybrané lokality a 30. dubna zde sbírali kameny, vysadili keře a začali s přípravou terénu. Na všechny práce na úpravě terénu sami nestačí, proto jim v příštím týdnu pomohou pracovníci technické čety obce. Společně se budou snažit okolí upravit tak, aby hřiště bylo v příjemném prostředí mimo hlavní silnici. Budování bude slavnostně ukončeno 1. června, kdy bude hřiště předáno žáky 9. třídy do užívání dětem jako dárek k jejich svátku. Celé předávání bude spojeno se soutěžemi a hrami.

Po dlouhé zimě máme malé zdržení, také přijímací zkoušky nám práci na realizaci mírně posunuly, ale my pevně věříme, že vše do Dne dětí stihneme.

Za žáky Extra třídy Hodslavice patronka projektu Mgr. Alena Kulíšková

Nabídka

Možnosti

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace

Hodslavice 300

74271 Hodslavice

IČO 70646015