Tisk
PDF

Zápis 18. 10. 2012

Napsal uživatel Horáková Hana - 19 Listopad 2012.

Zápis z členské schůze SRPŠ ze dne 18. října 2012

Zápis z členské schůze SRPŠ

Přítomni: dle prezenční listiny (příloha)

Program:

1. Vyúčtování školního roku 2011/2012, návrh rozpočtu na školní rok 2012/2013

2. Členský příspěvek

3. Diskuse

4. Usnesení, závěr

Ad 1. Členská schůze schválila příspěvek na akce školy v případě účasti všech tříd. Návrh rozpočtu byl přijat všemi hlasy přítomných.

Ad 2. Členská schůze schválila návrh na výši členského příspěvku na tento školní rok - výše příspěvku zůstává na částce 100,-Kč na rodinu. Výběr příspěvku provedou třídní učitelé podle seznamů a odevzdají jednatelce, která celkovou sumu předá do pokladny SRPŠ.

Ad 4. Členská schůze bere na vědomí: a) Zprávu o činnosti SRPŠ za školní rok 2011/2012; členská schůze schvaluje: a) Členský příspěvek ve výši 100,- Kč na rodinu; b) Rozpočet SRPŠ na školní rok 2012/2013; c) Mgr. Hanu Horákovou ve funkci předsedy SRPŠ na školní rok 2012/2013

 

Zapsala: Horáková

Nabídka

Možnosti

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace

Hodslavice 300

74271 Hodslavice

IČO 70646015