Tisk
PDF

Školská rada - zápis z jednání 30. 3. 2017

- 12 Duben 2017.

Školská rada – zápis z jednání 30. 3. 2017

Přítomni: členové za pedagogické pracovníky:

Mgr. Kateřina Hubeňáková, Mgr. Eva Hegarová, Mgr. Gabriela Mičková

Členové za nezletilé žáky:

Žaneta Kudělková, Jan Bartoň

Členové za zřizovatele:

Mgr. Petr Mokroš – omluven, Ing. Monika Mičulková

Host ŠR: ředitelka školy Mgr. Martina Holubová

 

PROGRAM:

1. Informace k oslavám 85. výročí otevření školy

2. Finanční vypořádání roku 2016 /Výroční zpráva hospodaření/, rozpočet na rok 2017

3. Investice a projekty na rok 2017

4. Diskuse, jiné

 

AD 1. Informace o chystaném programu k oslavám 85. výročí školy, pozvání na večerní neformální posezení ve Společenském domě.

AD 2. Zpráva paní ředitelky

AD 3. AKCE a PROJEKTY – probíhající projekt TV hodina pohybu navíc, Školní mléko, Ovoce do škol (od příštího školního roku také pro žáky II. stupně), noc s Andersenem (spaní v knihovně), termín zápisu do 1. třídy posunut na 10. 4. 2017, proběhl projekt pro předškolní děti „Škola volá“, spolupráce se ZŠ Hostašovice (den v naší škole, návštěva mobilního dopravního hřiště) a projekt Škola pro život (výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ).

AD 4.     8. 3. 2017 - ukončen mandát Pavlovi Horákovi.

 

 

 

 

Zapsala:  Mgr. Mičková Gabriela

předsedkyně ŠR

Nabídka

Možnosti

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace

Hodslavice 300

74271 Hodslavice

IČO 70646015