Tisk
PDF

Školská rada – zápis z jednání 13. 10. 2016

- 24 Listopad 2016.

Školská rada – zápis z jednání 13. 10. 2016

Členové za pedagogické pracovníky:

Mgr. Kateřina Hubeňáková,  Mgr. Eva Hegarová, Mgr. Gabriela Mičková

Členové za nezletilé žáky:

Mgr. Jitka Kyselá, Žaneta Kudělková, Jan Bartoň

Členové za zřizovatele:

Mgr. Petr Mokroš

Pavel Horák- nepřítomen

Ing. Monika Mičulková

Host ŠR: ředitelka školy Mgr. Martina Holubová

 

PROGRAM:

1. Prodloužení mandátu Jitce Kyselé za zákonné zástupce žáků

2. Schválení Výroční zprávy školy

3. Připomínky, diskuse, jiné

AD 1. Prodloužení mandátu Jitce Kyselé do 24. 9. 2019

AD 2. Schválena Výroční zpráva školy

AD 3. Cyklistický kurz 9. třídy – pilotní akce, která byla zhodnocena všemi účastníky velmi kladně/září 2016/.

Projekt ŠABLONY – diskuse nad termínem výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I. – vyjádření ředitelky školy k zapojení do tohoto projektu včetně termínu zahájení.

Škola online – používání a využívání systému zhodnoceno zákonnými zástupci jako vyhovující.

 

 

 

Zapsala:  Mgr. Mičková Gabriela

předsedkyně ŠR

Nabídka

Možnosti

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace

Hodslavice 300

74271 Hodslavice

IČO 70646015